UNDERVISNING

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår som eneundervisning. Oftest vil første lektion handle om forventningsafstemning, en introduktion til Alexanderteknikkens teoretiske udgangspunkt, samt til alexanderarbejdet på stol og på briks. Et vigtigt element i undervisningen er en kommunikation af nye kropslige erfaringer, som skabes gennem både samtale og hands-on guiden. Som elev har man sit normale tøj på under hele forløbet og hver session tager udgangspunkt i ens aktuelle tilstand og ønsker.

KROPSPOSITIV ALEXANDERTEKNIK


Udgangspunktet for min undervisning er kropspositivt: uanset størrelse, kønsidentitet, kropsform, hudfarve, alder osv. skal du være velkommen her. Ens kropshistorie og kropslige udgangspunkt er meningsfuldt og skal respekteres - både af mig og min elev.


Kort sagt, det er dit kropsrum: dine ressourcer, dine kropshistorier, dine grænser.

 

MIN BAGGRUND

UDDANNELSE

Jeg er uddannet som Alexanderlærer hos Carsten Møller i 2016. Derudover har jeg en cand. mag i Historie og Filosofi/Videnskabsteori fra Roskilde Universitet, 2008, og en PhD i sundhedsvidenskab fra Medicinsk Museion, Københavns Universitet, 2014.


ERHVERVSERFARING

Ud over alexanderteknikundervisning er jeg ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor jeg har undervist en del år i medicinsk etik og videnskabsteori på medicinstudiet og i dag underviser ph.d.-studerende i 'responsible conduct of research' på både SUND og SCIENCE. Jeg har undervisningserfaring i både videnskabskommunikation, tværvidenskabelighed, aldringsforskning og kønsforskning, og var i en del år redaktør og sekretær for forskningstidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning. I dag er jeg ansvarshavende redaktør for Viden om Aldring. Dansk Gerontologisk Tidsskrift, som udgives af Dansk Gerontologisk Selskab.


Jeg har som Alexandertekniklærer afholdt workshops for LGBT Danmark, dels for unge LGBT personer i Cafe Aura, dels for de frivillige på en uddannelsesdag.  Workshoppene havde forskellige temaer - kropsbevidsthed, selv og omverden, selvforsvar, afspænding, kropslige grænser - og kombinerede Alexanderteknik med Ki-Aikido teknikker.


TILLIDSPOSTER

Jeg er del af skoleudvalget og har tidligere været medlem af bestyrelsen og kasserer i Dansk Forening for Lærere i Alexanderteknik (DFLAT), som er en underafdeling af den internationale forening for Alexandertekniklærere, som har base i England (STAT). DFLAT står bl.a. for kvalitetssikring af Alexandertekniklærer-uddannelsen og udbredelse af kendskab til Alexanderteknik i Danmark.


ANDEN INFO

Jeg er feminist, anti-racist, og kropsaktivistisk i forhold til både køn, aldring, kropsstørrelse og disability. Derudover er jeg tidligere trommeslager og sangskriver i et meget venligt dødsmetalband (Kami). Jeg flyttede i 2021 til Bornholm sammen med min livspartner for at få et mindre stresset, mere naturrigt, og mere bæredygtigt liv. Planen er bl.a. at etablere en permakulturhave og skabe et smukt og frodigt hjem med plads til dyr og mennesker.  


ANDRE SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til undervisningen eller andet på denne side er du velkommen til at kontakte mig enten pr. mail eller telefon, se under kontakt eller nederst på siden.